Welkom op het klokkenluidersportaal van

adpublisher AG

Beste klokkenluidster, klokkenluider,

U bevindt zich op het klokkenluidersportaal van whizzla.com. Ons systeem maakt het u mogelijk om eenvoudig en vooral anoniem interne overtredingen of onregelmatigheden te melden aan bovengenoemd bedrijf. Alle door u gemelde informatie komt ongelezen terecht bij de respectieve verantwoordelijke afdeling van het bedrijf. Na de eerste melding kunnen u en de verantwoordelijke van het bedrijf via een anonieme mailbox met elkaar communiceren.

Veiligheidsinstructie:

Uw anonimiteit wordt door ons systeem gewaarborgd. Houd voor een allesomvattende veiligheid van uw anonimiteit ook rekening met de volgende punten:

  • Vermeld geen persoonlijke gegevens (naam, telefoonnummers, enz.)
  • Verstrek geen informatie over uw relatie tot de beschuldigde personen (beroepsmatig en privé)
  • Vermeld geen gegevens, die te herleiden zijn naar uw persoon.
  • Let op een veilige internetverbinding (SSL-versleuteling). Het slotje in de adresbalk geeft aan, of er een SSL-versleuteling actief is.
  • Ga in de toekomst, indien mogelijk, altijd rechtstreeks naar de whizzla-pagina, zonder omwegen te maken via de website van bovengenoemd bedrijf.
  • Vermijd het gebruik van computers op de eigen werkplek
  • Gebruik in geen geval interne intranetverbindingen
  • Bij het verstrekken van documenten: controleer of alle gegevens, die zouden kunnen leiden tot het ontdekken van uw identiteit, onherkenbaar zijn
Klik hier om anoniem en veilig een melding te doen Klik hier om naar uw anonieme mailbox te gaan
Anonimiteit

De bescherming van de klokkenluider komt op de eerste plaats.

Veilige communicatie

Met ons communiceert u altijd veilig.

Vermeldenswaardige voorvallen

Meer informatie over mogelijke overtredingen

Regels voor klokkenluiders

Transparantie schept vertrouwen – overal!